ภาพกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

18698165_1261879327242663_4780832512880714824_n
26 พฤษภาคม 2560
Certificate in Leader/Manager as Coach รุ่น 1 – งานบริหารยุทธศาสตร์ รพ.ศิริราช
26-27 พค. 2560 : หลักสูตร CERTIFICATE IN LEADER/MANAGER AS COACH รุ่นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2560 ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
17759741_1216850305078899_6345483256359518420_n
5 เมษายน 2560
โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด – การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ได้รับเกียรติร่วมแบ่งปันเรื่องการโค้ชสมองเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมทางความคิด ให้กับน้องๆ พนักงานใหม่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจำนวน 800 ท่าน
เพื่อตอบสนองนโยบายทรัพยากรมนุษย์ กฟผ. และนโยบายของผู้ว่าการที่เน้นให้บุคลากร กฟผ.
เป็นผู้ที่มีความสามารถ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างมีความสุข
17342547_1206940929403170_5892317526790127344_n
26 มีนาคม 2560
โค้ชสมองเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ – หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
ได้รับเกียรติเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษในวิชาระบบการสร้างกรอบแนวคิด หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
JC happiness
22 กุมภาพันธ์ 2560
การโค้ชสมองเพื่อพิชิตเป้าหมายอย่างมีความสุข – บริษัท JOIN AND COIN CORPORATION จำกัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มอบให้กับผู้นำของบริษัท JOIN AND COIN CORPORATION จำกัด จำนวนกว่า 500 ท่าน เพื่อนำหลักการทำงานของสมอง ไปพิชิตเป้าหมายทางธุรกิจ อีกทั้งยังใช้ในการเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของลูกค้าและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถประสบความสำเร็จให้กับตนเองและทีมงานอย่างมืออาชีพ
"ผู้ที่สามารถพิชิตเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีความสุข จึงจะถือว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง"
มข 1
10 มกราคม 2560
Leader as Coach – ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
หลักสูตรฝึกอบรม "การบริหารผู้นำ" ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์ ได้รับความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น
รวมทั้งมีแนวคิดความเป็นเอกภาพในการทำงานร่วมกัน และสามารถสร้างเครือข่ายในความร่วมมือด้านต่างๆ
เพื่อผลักดันนโยบายคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป