ภาพกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

48427710_1867236566706933_8208581885987651584_o
22 ธันวาคม 2561
การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม
Teamwork Mindset เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดในการเพิ่มศักยภาพของตนเองและสมาชิกทุกคนให้เกิดความสามัคคีและผูกพันกันในทีม การปรับ Mindset ผ่านกิจกรรมบริหารสมองที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและฝึกการวางแผนร่วมกัน จะเป็นการปลูกฝังต้นแบบประสบการณ์ที่ดีที่สามารถใช้ต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมได้ตลอดชีวิต
46323385_1820650944698829_6640136979985989632_n
16 พฤศจิกายน 2561
เปลี่ยนมลพิษในที่ทำงานให้เป็นทุ่งดอกลาเวนเดอร์
STOP Workplace Drama รุ่นที่ 18: หลักการทำงานเพื่อบริหารจัดการดราม่าในตนเองเพื่อเพิ่มบรรยากาศแห่งความสุขดั่งทำงานท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์
42836410_1756369271126997_3748989833561767936_o
29 กันยายน 2561
Coaching Skill for LEADER (บ. WhiteLine Group จำกัด)
ฝึกการโค้ชตามหลักการของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ เพื่อให้ผู้นำทุกระดับสามารถใช้การโค้ชในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมืออาชีพ
41208635_1732106503553274_8724054901551792128_o
8 กันยายน 2561
Smart FEEDBACK for Smart Leader รุ่น 2
Smart LEADER 🌟Smart FEEDBACK : ผู้นำหลากสไตล์ เลือกใช้ให้ถูกกับทีมงานในทุกสถานการณ์ รวมถึงอีกหนึ่งทักษะที่ผู้นำทั่วโลกบอกว่าเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือการให้คำติชมเพื่อสร้างการตระหนักรู้และสร้างแรงบันดาลใจ
37734057_1662661530497772_7999850495491440640_n
7 กันยายน 2561
Child Health Coaching: สื่อสารอย่างไรได้ใจพ่อแม่ (รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช)
การโค้ชสมองเพื่อกระตุ้นสารสมองสร้างสุขในขณะทำงาน และ เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมเติมพลังใจคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง และคุณครู ร่วมมือร่วมใจกันดูแลเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรังให้มีความสุขและแข็งแรงขึ้น