ภาพกิจกรรม

กิจกรรมล่าสุด

34367435_1593948220702437_4445522010147127296_o
15 มิถุนายน 2561
โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล รุ่น 2
ยินดีต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าสู่บทเรียนนอกตำรา “การโค้ชสมองเพื่อกระตนวัตกรรมทางความคิด รุ่น 2” ✨
28827506_1517994008297859_6316244092719620783_o
14 มีนาคม 2561
Smart Leadership 4.0 (ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0)
🌟 ผู้นําที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0 🌟
วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 10:30 - 12:00 น.
ณ ห้อง Sapphire 203 ศูนย์ประชุม Impact Forum เมืองทองธานี
จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
25994798_1442884149142179_2835379087472083392_n
23 ธันวาคม 2560
งานสำเร็จและสนุกด้วยการบริหารสมอง (Brain-based Happy Workplace)
🍭งานสนุกและสำเร็จด้วยการบริหารสมอง (Brain-based Happy Workplace) 🍭 กลุ่มพลังงานมิตรผล เพื่อการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ • Collaboration Mindset • และ ความสำเร็จในการทำงานที่เปี่ยมล้นด้วยความสุข ผ่านหลักการทำงานของสมอง 🌟 Masterpiece ส่งท้ายปี 2017 🌟
23926324_1417755054988422_5937915897547814928_o
25 พฤศจิกายน 2560
สื่อสารอย่างไร ได้ใจเพื่อนร่วมงาน ประทับใจลูกค้า
การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติหน้างานที่ต้องเจอลูกค้าโดยตรง
เน้นการนำไปใช้ได้จริง เพื่อการสื่อสารให้ได้ใจเพื่อนร่วมงาน และประทับใจลูกค้า
21369201_1353083484788913_4878736840071672257_n
7 กันยายน 2560
การฟังเชิงลึก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและในชีวิตประจำวัน
หลักสูตร mini MBA สำหรับ Head of Department (HOD) จัดโดย คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)