หลักสูตรของเรา
6
Leader/ Manager as Coach
การบริหารยุคใหม่ด้วยกระบวนการโค้ช (รับเกียรติบัตรรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ)
ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เบอร์ติดต่อ (ต้องการ)

ระบุชื่อหลักสูตร (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ