สื่อออนไลน์

สื่อความรู้ออนไลน์

fb-live-2
11 พฤศจิกายน 2560
โค้ชสมองผู้นำ EP.2 ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0
โค้ชสมองผู้นำ ยุค4.0 EP.2 : ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0
LIVE1
19 ตุลาคม 2560
EP.1 (4/4): Small Coaching การโค้ชในชีวิตประจำวัน โค้ชไม่ใช่เรื่องยาก
EP. 1 (4/4) : Small Coaching การโค้ชในชีวิตประจำวัน โค้ชไม่ใช่เรื่องยาก
LIVE1
19 ตุลาคม 2560
EP.1 (3/4): คำถามทรงพลังคืออะไร การโค้ชใช้จิตวิทยาหรือหลักการทำงานของสมอง
EP. 1 (3/4) : คำถามทรงพลังคืออะไร การโค้ชใช้จิตวิทยาหรือหลักการทำงานของสมอง
LIVE1
19 ตุลาคม 2560
EP.1 (2/4): ไดเล็มม่า และ สปาเก็ตตี้โมเดล ( Dilemma & Spaghetti model) คืออะไร
EP. 1 (2/4) : ไดเล็มม่า (Dilemma) และ สปาเก็ตตี้โมเดล ( Spaghetti model) คืออะไร
LIVE1
19 ตุลาคม 2560
EP.1 (1/4): การโค้ชกับคำนิยามที่เปลี่ยนไป
EP. 1 (1/4) : การโค้ชคืออะไร เมื่อคำนิยามการโค้ชเปลี่ยนไป