ทีมโค้ช
Mon
นายแพทย์ มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ชสมาร์ทคิด (SmartKid), PCC)
ผู้ก่อตั้ง SMART COACH INTELLIGENCE (THAILAND) CO., LTD.
คุณหมอสมองนักโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทย
Godfather of Brain-based Coaching in Thailand

โค้ช SmartKid (สมาร์ทคิด) คุณหมอสมองนักโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทยพร้อมประสบการณ์ผู้บริหาร อีกทั้งเป็นกูรูการโค้ชผู้นำด้วยหลักการทำงานของสมอง รวมถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการโค้ชผู้บริหารและผู้นำ (Executive and Leader Coach) จนได้รับสมญานาม “Godfather แห่ง Brain-based Leader Coaching” และผู้พัฒนาหลักสูตร Brain-based Coaching Mastery Program (BCMP) ที่ได้รับการยอมรับจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ รวมถึงเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร  New Normal Leadership (ผู้นำหลากสไตล์สำหรับอนาคตหลังโควิด) และ Brain-Based EI Leadership Program (ผู้นำทางปัญญาและอารมณ์) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำทุกระดับด้วยกระบวนการโค้ช

 

นอกเหนือความสามารถด้านการโค้ช นพ.มนตรี แสงภัทราชัย ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Culture of Safety) และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรฐานสากล (International Risk Management) และเป็นตัวแทนเพียงท่านเดียวของประเทศไทยและของ Asia Pacific ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมทีมที่ปรึกษาของ Joint Commission International’s (JCI’s) Clinical Care Program Certification’s Technical Advisory Panel (TAP) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
 • ผู้ก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทโค้ชอินเทลลิเจนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Executive Coach & Brain-based Leader Coach, PCC, International Coaching Federation
 • Member, Joint Commission International’s (JCI’s) Clinical Care Program Certification’s Technical Advisory Panel (TAP) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์ (Assistant Chief Medical Officer) รพ. กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และกลุ่ม 1
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ (Assistant Chief Operating Officer) รพ.กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 • ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ (Total Quality and Cost Improvement, TQCI) รพ. กรุงเทพ สำนักงานใหญ่
 • ที่ปรึกษา BDMS Simulation Center บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองและระบบประสาท และผู้เชี่ยวชาญการแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมอง จาก The Hospital for Sick Children, Toronto ประเทศแคนาดา
 • ผู้ประพันธ์ หนังสือ STOP WORKPLACE DRAMA: สยบดราม่าในองค์กร สำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊ค
 • ผู้ประพันธ์หนังสือ THE SECRET OF HAPPY BRAIN HAPPY LIFE: ความลับแห่งสารสมองสร้างสุขเพื่อ ชีวิตคิดบวก สำนักพิมพ์ประกายเพชร
การศึกษา (Education)
 • เกียรติบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร Advance Management Program โดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in LEADERS OF LEARNING, HarvardX, Harvard University (2019)
 • Certificate in Body Language for Entrepreneurs by Vanessa Van Edwards, Udemy (2021)
 • Certificate in The Secret of Body Language by Vanessa Van Edwards, Udemy July 2020
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เกียรติบัตรกุมารแพทย์ ระบบประสาทวิทยา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองจาก The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Canada
 • อนุมัติบัตรกุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารประสาทวิทยา แพทยสมาคม ประเทศไทย
 • เกียรติบัตร OHSU-BDMS Simulation Facilitator Training Program (Advanced Level), Oregon Health & Science University (OHSU), Portland, Oregon, USA.
เกียรติบัตรการโค้ช (Coaching Certification)
 • Registered Mentor Coach, International Coach Federation (ICF) (since 2020)
 • Professional Certified Coach (PCC), ICF (2019)
 • Certificate in Positive Psychology Coaching (2019)
 • Certificate in Holistic Life, Career & Executive Coach Training, ACTP, ICF (2018)
 • Associate Certified Coach (ACC), ICF (2016)
 • Certificate in Executive and Leadership Coaching, ICF (2016)
 • Certificate in Group and Team Coaching, ICF (2016)
 • Certificate in Brain-Based Coaching, ICF (2016)
 • Professional Coach Certification Program (PCCP), ICF (2015)
ประสบการณ์ผู้บริหาร (Executive Experiences)
 • ASIA-PACIFIC ADVISORY BOARD, UpToDate™ INC. (2015-2016)
 • Consultant, Total Quality & Cost Improvement (TQCI), Bangkok Hospital Headquarters and Group 1
 • Leader and Advisor of Clinical Quality Audit, Bangkok Dusit Medical Services Public Co., Ltd.
 • Advisor, International Patient Safety Goals IPSGs) & Social Media Management, Bangkok Hospital Headquarters and Group 1
 • President, Staff Association of Bangkok Hospital Headquarters (2013 - 2015)
ประสบการณ์โค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching Experiences)
 • One-on-One Executive coach บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
 • One-on-One Executive coach บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
 • One-on-One Executive coach บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
 • Group Coaching บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
 • Group Coaching บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้ก่อตั้งโครงการและหลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Brain-based Coaching Mastery Program (BCMP), ICF ACSTH Accreditation
 • Certificate in Leader as Coach (2-day-course), ICF CCE Accreditation
 • STOP Workplace DRAMA: สยบดราม่าในองค์กร (ผู้ริเริ่มคนแรกในประเทศไทย)
 • Smart Leadership: ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหา
 • Smart Feedback for Smart Leader: การให้คำติชม เพื่อสร้างการตระหนักรู้และแรงบันดาลใจ
 • Art of Effective Communication: ได้ใจนาย ชนะใจลูกน้อง ด้วยศิลปะการสื่อสาร
 • Level Up Your Mindset for A Better You: ยกระดับมายด์เซ็ทเพื่อตัวคุณที่ยอดเยี่ยม
 • Brain-based Leadership & Brain-based LeaderKids Coaching: การโค้ชผู้นำ (เด็กและผู้ใหญ่) บนพื้นฐานหลักการทำงานของสมอง
 • Smart Kid Talent Brain: ไขความลับสมอง เพื่อค้นหาพรสวรรค์ลูกรัก
 • Child Health Coaching: สื่อสารอย่างไร ได้ใจพ่อแม่ (สำหรับแพทย์ พยาบาล ครู และผู้ทำงานเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว)
 • Active Listening: อ่านความคิดผ่านการฟังเชิงลึก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • Brain-based Coaching for Service Mindset: อ่านความคิด พิชิตใจลูกค้า ด้วยสมองคิดบวก
 • Happy Brain Happy Workplace: งานสำเร็จและสนุกด้วยการบริหารสมอง
 • Happy Brain Happy Life: สมองสร้างสุขเพื่อชีวิตคิดบวก
 • Smart Follower: ผู้ตามที่นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • Coaching for Physician Leadership: การโค้ชสำหรับแพทย์ผู้บริหาร
 • The 5 Key Success Factors for Quality Improvement in Healthcare: ไขกุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนางานคุณภาพในสถานพยาบาล
ประสบการณ์โค้ช/วิทยากร (Coach & Trainer Experiences)
 • เจ้าของหลักสูตร “STOP WORKPLACE DRAMA: สยบดราม่าในองค์กร” จำนวน 18 รุ่น องค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2015
 • Program Director & Instructor หลักสูตร BDMS Manager as Coach & Team coaching 19 รุ่น (600 ท่าน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • Program Director & Instructor หลักสูตร Health Coaching for Happy Healthy Ramathibodi 2021 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Guest speaker, Creating Coaching Culture, Thailand Coaching Forum 2015
 • Guest speaker, การพัฒนาภาวะผู้นำระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน, Thailand Leadership Forum 2016
 • Program Director และ วิทยากร Trusted Leadership Program for Top Leaders หลักทรัพย์บัวหลวง
 • วิทยากร หลักสูตรพัฒนาผู้นำ หัวข้อ Coach Sharing, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • วิทยากร โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • วิทยากร อ่านความคิด พิชิตใจลูกค้า ด้วยสมองคิดบวก สำหรับพนักงานขาย 8 รุ่น จำนวน 220 ท่าน, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากร Stop Workplace Drama และ Secret of Feedback สำหรับผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไพรซ์วอ-เทอร์เฮาส์คูเปอส์ (ประเทศไทย) จำกัด (PwC Thailand)
 • วิทยากร High Performance Coaching และ Secret of Feedback บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
 • วิทยากร งานสำเร็จและสนุกด้วยการบริหารสมอง (Brain-based Happy Workplace) บริษัท มิตรผล พัฒนา จำกัด
 • วิทยากร Stop Workplace Drama และ Good Judgment Philosophy ชมรมทรัพยากรบุคคลบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • วิทยากร หลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) หัวข้อ Smart Leadership, Change Leadership, Critical Thinking, Networking และ Boss Management วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
 • วิทยากร Art of Effective Communication for Smart Leader: สื่อสารอย่างมีศิลปะตามแบบฉบับผู้นำยุคใหม่ บริษัท โมดูล่าร์คอมพาวด์ จำกัด
 • วิทยากร Smart Leadership โครงการพัฒนาผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • วิทยากรพิเศษ Brain-based Coaching และ การโค้ชสมองเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน, สถาบันโค้ชไทย
 • วิทยากร Smart Leadership โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ไวท์ไลน์กรุ๊ป จำกัด
 • Guest speaker “Coaching เหรียญอีกด้านของ Root Cause Analysis” งานประชุมวิชาการ HA National Forum 2017 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน)
 • Guest speaker “Smart Leadership 4.0: ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0” งานประชุมวิชาการ HA National Forum 2018 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน)
 • Guest speaker “โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด” งานประชุมวิชาการ HA National Forum 2018 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรกระบวนการ Coaching Café (หลักการ World Café) หัวข้อ “เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนชีวิต คิดแบบโค้ช” จัดโดยสถาบันโค้ชไทย
โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR)
 • (2023) วิทยากร "ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารโรงเรียนของพระราชา" จัดโดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • (2022) ผู้อำนวยการออกแบบโครงการ “ครูราชประชาฯ ปัญญาแห่งแผ่นดิน) จัดโดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • (2022) ผู้อำนวยการออกแบบโครงการและโค้ชจิตอาสา โครงการ Smart LeadershipStudent At Heart ผู้บริหารยุคใหม่ หัวใจนำทาง จัดโดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • (2020 - 2021) โครงการ Smart Coach จิตอาสา ต้านมหันตภัยไวรัสโควิด: Strong Together เข้มแข็งไปด้วยกัน จัดโดย บริษัท สมาร์ทโค้ช อินเทลลิเจนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • (2019) โค้ชจิตอาสา โครงการคนพิการต้องมีงานทำ จัดโดย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • (2019) โค้ชจิตอาสา โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ จัดโดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบมราชูปถัมภ์
 • (2019) โค้ชจิตอาสา โครงการพบสุขภายใน จัดโดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบมราชูปถัมภ์
 • (2019) โค้ชจิตอาสา โครงการธรรมาพาเท่ ค่าย “ซ่าๆ จับที่ใจ ไปให้ถึง” จัดโดย โรงเรียนวัดวิมุตยาราม กรุงเทพฯ
 • (2019) โค้ชจิตอาสา โครงการครูล้ำนำศิษย์เลิศ: Coaching Skills for Teacher จัดโดย โรงเรียนวัดวิมุตยาราม กรุงเทพฯ
 • (2017) โค้ชจิตอาสา โครงการ Teacher as Coach เพื่ออนาคตนักเรียนอาชีวะสามจังหวัดชายแดนใต้ 2017 จัดโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • (2016) วิทยากรจิตอาสา โครงการครูใต้หัวใจโค้ช จัดโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย
 • (2015) โค้ชจิตอาสาและวิทยากร “The Power of Self Coaching สำหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังและผู้ดูแล”, ชมรมเกื้อกูลกัน