ทีมโค้ช
CoachPooh พื้นเหลือง (9 DEC 20)
เอมออร บุนนาค (โค้ชปุ๊, PCCP)
Researcher and Brand Creator Coach

โค้ชปุ๊ (Researcher and Brand Creator Coach) การันตีความสามารถจากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดในวงการสายโฆษณาและแบรนดิ้งกว่า 20 ปี และกว่า 10 ปีในสายงานวิจัยแบรนด์เชิงคุณภาพ นอกจากนี้โค้ชปุ๊ยังเปี่ยมล้นด้วยประสบการณ์ผู้บริหารระดับสูงยาวนานถึง 16 ปี สิ่งเหล่านี้ล้วนยืนยันศักยภาพระดับเทพของโค้ชปุ๊ทั้งในสายการสื่อสารการตลาด การวางแผนกลยุทธแบรนด์ และงานวิจัยตลาดโดยเฉพาะการวิจัยผู้บริโภคและภาพลักษณ์แบรนด์ รวมทั้งความชำนาญในการจัด Facilitate workshop เรื่องแบรนด์และ concept ต่างๆที่เกี่ยวกับแผนการตลาดและการสื่อสาร

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
 • นักวิจัยอิสระ (Qualitative researcher)
 • ที่ปรึกษาการตลาดและแบรนด์ (Brand strategist)
 • โค้ชสร้างแบรนด์ (Brand Creator Coach)
 • อาจารย์พิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Branding and Design)
 • วิทยากร “3-IN-1 Marketing การตลาดสามมิติ (Branding – PR – Digital Marketing)”
การศึกษา (Education)
 • Master of Science, Communication and Fashion Merchandising, University of North Texas, USA
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต ประวัติศาสตร์ศิลป์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประสบการณ์ทำงาน / วิทยากร (Work / Instructor Experiences)
 • (2010-7) Client Service Director & Management Committee, INTAGE (Thailand) Co., Ltd.
 • (2007-10) Chief Brand Planning Director, Brandscape Co., Ltd.
 • (2004-7) Senior Vice President, Strategic Planning & Research, Management Committee, Y&R Thailand
 • (2003-4) Senior Vice President, Client Service Director, J.Walter Thompson (Thailand)
 • (2000-3) Vice President, Client Service Director, J.Walter Thompson (Thailand)
 • (1998-2000) Group Account Director, Leo Burnett Ltd. (Thailand)
เกียรติบัตร/การอบรม (Certificate / Training)
 • Associate Certified Coach (ACC), International Coaching Federation (ICF)
 • Certificate in Brain-Based Coaching for Work and Life Transformation, ICF
 • Neuroscience : The Practical Mind Reading
 • Semiotic in Market Research
 • Reading the Right Signal with Practical Cultural Research
 • Psychographic Segmentation Workshop
 • Employee Engagement : Survey Development Method
 • Insight Communities : Leveraging the Power of the Consumer
 • Certificate in Group and Team Coaching, ICF
หลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Build Your Personal Branding: สร้างแบรนด์จากตัวตนของคุณเพื่อให้ลูกค้าจดจำ
 • Creating Your Corporate Brand Value: แบรนด์รุ่ง พุ่งยอดขาย
โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR)
 • (2020) โครงการ “Smart Coach จิตอาสา ต้านมหันตภัยไวรัสโควิด: Strong Together เข้มแข็งไปด้วยกัน” จัดโดย บริษัท สมาร์ทโค้ช อินเทลลิเจนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • (2019) โครงการโค้ชครูฝึกทหารบก จัดโดย กรมสารบรรณทหารบก ร่วมกับ โค้ชไทยรุ่น 26
 • (2018-9) โครงการครูไทยหัวใจโค้ช จัดโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย
 • (2018-9) โครงการาโค้ชคนดีคืนสู่สังคม จัดโดย สถานพินิจฯ บ้านกรุณา ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย
 • (2018) โครงการโค้ชไทยหัวใจสีขาว โค้ชภิกษุและสามเณร จัดโดย วัดหงส์รัตนาราม จ. กรุงเทพฯ ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย
 • (2018) โครงการ Smart Army Smart Coach, กองทัพบก ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย