ทีมโค้ช
profile-โค้ชยุ้ย
ภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร (โค้ชพี่ยุ้ย, PCC)
ฺBrain-based Executive Coach

ประสบการณ์การบริหารกว่า 28 ปีในองค์กรชั้นแนวหน้าระดับสากลที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company Limited (GC)) ในหลากหลายตำแหน่ง อาทิ  Vice President–Organizational Effectiveness, Vice President–Integration Management Office, Vice President–Knowledge Management and Systems Solutions, Vice President–Information Technology เป็นต้น

 

โค้ชพี่ยุ้ยได้ก้าวเข้าสู่เส้นทางการโค้ชโดยมีเป้าหมายที่จะสร้างความแตกต่างอย่างลึกซึ้งในชีวิตของผู้คน พร้อมทั้งสนับสนุนพวกเขาเหล่านั้นให้บรรลุความฝัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดผ่านกระบวนการโค้ชที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

ด้วยความเชื่อมั่นในศาสตร์การโค้ชบนหลักการทำงานของสมอง หลังจากสำเร็จหลักสูตร Brain-Based Coaching ของ นพ. มนตรี แสงภัทราชัย แล้ว โค้ชพี่ยุ้ยได้ศึกษาต่อยอดทักษะการโค้ชสมองในหลักสูตรของ NeuroLeadership Institute (NLI) และได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากทางสถาบันให้ร่วมเป็นหนึ่งใน Facilitator ของสถาบันอีกด้วย

การศึกษา (Education)
 • Master’s Degree in Computer and Information Science, Cleveland State University, U.S.A.
 • Master’s Degree in Business Administration, Cleveland State University, U.S.A.
 • Bachelor’s Degree in Commerce, Chulalongkorn University, Thailand
เกียรติบัตร/การอบรม (Certificate / Training)
 • Professional Certified Coach (PCC), International Coaching Federation, U.S.A. (2021)
 • Brain-Based Coaching Program, NeuroLeadership Institute, APAC (2021)
 • Smart Coach Mentoring Program, Smart Coach Intelligence, Thailand (2020)
 • International Coach Certification Program, Thailand Coaching Institute (2020)
 • Powerful Coaching Using the Card of Life, Thailand Coaching Institute
 • Brain-Based Coaching for Work & Life Transformation, Thailand Coaching Institute
 • Professional Coaching Certification Program, International Coaching Mastery
 • Certified Life, Career & Executive Coach, Gold Imagery Institute, U.S.A.
 • Leading Change and Organizational Renewal, Stanford University, U.S.A.
 • Managing the Extended Supply Chain, International Institute of Management Development (IMD), Switzerland
 • IT for the Non-IT Executive, Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
หลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Brain-based Coaching Mastery Program (BCMP), Co-developer
 • TOEIC Tutoring for GC Employee
 • Enterprise Knowledge Management
 • Organization Change Management
โครงการจิตอาสาเพื่อสังคม (CSR)
 • Support for Maha Vajiralongkorn Thanyaburi Hospital Foundation
 • Pro-bono Coaching for Thailand Coaching Institute
 • English Teaching for local communities in Rayong province, Thailand