ทีมโค้ช
Profile-eaky
ดร. วุฒิชัย ผาสุขกานนท์ (โค้ชเอก, PCCP)
ผู้ที่พิชิตเงินรางวัล 1 ล้านบาทจากรายการ “อัจฉริยะข้ามคืน” และมอบเงินรางวัลทั้งหมดให้การกุศลเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส

โค้ชเอก ผู้พิชิตเงินรางวัล 1 ล้านบาทจากรายการ “อัจฉริยะข้ามคืน” ของบริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นล้านที่ 22 และมอบเงินรางวัลทั้งหมดให้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

 

โค้ชเอกมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ (Powerful Presentation)    การันตีจากรางวัลรองแชมป์โต้วาทีอุดมศึกษาภาษร ครั้งที่ 2 จากรายการ “ทีวีวาที” ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท

 

ปัจจุบันโค้ชเอกเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ในหัวข้อภาวะผู้นำ พฤติกรรมผู้บริโภค บุคลิกภาพคนทำงานรุ่นใหม่ และเทคนิคการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

 

ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ทุกคนมีศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด” โค้ชเอกได้รับเชิญเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ทางด้านเทคนิคการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ เทคนิคการให้บริการ Service Excellence รวมถึงการสร้างทีมงาน (Team Intelligence) และเทคนิคการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงาน

การศึกษา (Education)
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานโยบายและการวางแผนสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เกียรติบัตรการโค้ช/วิทยากร (Coach Certification / Training)
 • Certificate in Professional Coach Certification Program (PCCP), International Coaching Federation
 • Certificate Train the Trainer, M2M Academy
หลักสูตร (Curriculum Developer)
 • Powerful Presentation (การนำเสนอที่ทรงพลัง)
 • High Performance Coaching
 • Team Intelligence Coaching
 • Train the trainer
 • The art of Service
ประสบการณ์ (Experiences)
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท ม.กรุงเทพธนบุรี
 • อาจารย์พิเศษ หัวข้อความเป็นผู้นำ, การบริการ ให้กับหลายสถาบัน เช่น ม.เกษตรศาสตร์, ม.ศิลปากร, ม.ราชมงคลธัญญบุรี ฯลฯ
 • Business Development Director บริษัท ใบลาน จำกัด
 • Planning & Development Director บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
 • Executive Consultant บริษัท วิชั่นมิชชั่น จำกัด
 • Business Partner Relationship Management Manager บริษัท เอไอเอส จำกัด (มหาขน)
 • Assistant Marketing Manager บริษัท อินโนเวท จำกัด
 • Senior Training บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จำกัด
 • ประสบการณ์บรรยายและให้คำปรึกษา: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) o บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) o บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) o ธนาคารแห่งประเทศไทย o บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) o บริษัท LPN Development จำกัด (มหาชน) o บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด o เป็นต้น