เกี่ยวกับเรา
SMART COACH INTELLIGENCE (THAILAND)
เป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวกันของทีมโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation, ICF) นำทีมก่อตั้งโดย นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid) คุณหมอสมองนักโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทย และเป็นผู้มีประสบการณ์บริหารในองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ
เรามีความมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ความรู้และสมรรถนะหลักด้านการโค้ช ตามหลักการของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ โดยบูรณาการเข้ากับการเติมเต็มศักยภาพภาวะผู้นำในยุคปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพด้านอื่นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทีมโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation, ICF) จากหลากหลายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ
 • การโค้ชผู้บริหารและหัวหน้างาน (Executive and Leadership Coaching)
 • การโค้ชทางธุรกิจเพื่อผลประกอบการที่สูงขึ้น (High Performance Coaching)
 • การโค้ชเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์/ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence Coaching)
 • การโค้ชสมองสู่ความเป็นผู้นำสมัยใหม (Brain-based Coaching for Leadership)
 • การโค้ชสมองเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นผู้นำ (Brain-based Coaching for LeaderKids)
 • การโค้ชเพื่อสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ (Team Coaching)
 • การโค้ชเพื่อการบริหารจัดการระบบการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance Coaching)
 • การโค้ชเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง (Health Coaching)
 • การโค้ชเพื่อการบริหารจัดการดราม่าในองค์กร (STOP Workplace DRAMA Coaching)
 • การโค้ชเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการให้คำติชมอย่างมืออาชีพ (Art of Effective Communication and FEEDBACK Coaching)
 • การโค้ชเพื่อการค้นพบตนเอง (Enneagram and LIFE Coaching)
ขอบข่ายบริการ (Scope of Service)
 • การโค้ชแบบตัวต่อตัว (one-on-one coaching) และการโค้ชทั้งทีม (team coaching) โดยโค้ชมืออาชีพที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation, ICF)
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การโค้ชสำหรับผู้นำองค์กร, การโค้ชทั้งทีม, การโค้ชบนพื้นฐานหลักการทำงานของสมอง เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตงาน
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การโค้ชสมองเด็กสู่ความเป็นผู้นำ
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้เอื้ออำนวยความสะดวกในการประชุม(Facilitator Competency)
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อเติมเต็มศักยภาพภาวะผู้นำ, วุฒิภาวะทางอารมณ์, จิตวิทยาเชิงบวก, การวางแผนการเงินส่วนบุคคล, การค้นหาตัวตนและการใช้ชีวิตที่ตอบโจทย์เป้าหมายของตนเอง
 • จัดอบรมเชิงปฏิบัติ การการสยบดราม่าในองค์กร (STOP Workplace DRAMA) , การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามแบบฉบับผู้นำยุคใหม่ (Art of communication for SMART Leader), การให้คำติชมอย่างมืออาชีพ (SMART Giving Feedback)
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการโซ่อุปทานและกระบวนการทำงานในองค์กร (Supply chain management and process analysis)
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมผ่านศาสตร์การโค้ชและศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวก

Partner ของเรา

aerothai Thai-union-logo Chevron dhl pwc Mitr_Phol_Logo bp-castrol-1 logo-lion-corporation-thailand-ltd-217-145 egat gistda logo univenture Mitsubishi Corp LT (Thailand) Pruksa new logo bk residence singha estate logo mariott thai_iod_logo HR club บสย bls-logo BCAP assest mx หลักทรัพย์กสิกร scb-logo ธ กรุงศรี 1646306195048 fwd cdg_newlogo_2018 mfec Autoliv af jatco 6 mixxion logo thonglor pet hospital 7 11 leotech-logo roica1 1517031791603 pro one gls กรมควบคุมโรค logo วนส logo วสส พิดโลก สรพ primary TU คณะแพทย์มข Immuno Print spu 13 1 Princ JC ยุวพุืท IST-LOGO-full-blue-no-bg