ทีมโค้ช
Mon
นายแพทย์ มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid)
ผู้ก่อตั้ง SMART COACH INTELLIGENCE (THAILAND) CO., LTD.
คุณหมอสมองนักโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทย
Godfather of Brain-based Coaching in Thailand

โค้ช SmartKid (สมาร์ทคิด) คุณหมอสมองนักโค้ชหนึ่งเดียวในประเทศไทยพร้อมประสบการณ์ผู้บริหาร อีกทั้งเป็นกูรูการโค้ชผู้นำด้วยหลักการทำงานของสมอง รวมถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการโค้ชผู้บริหารและผู้นำ (Executive and Leader Coach) จนได้รับสมญานาม “Godfather แห่ง Brain-based Leader Coaching” และพัฒนาหลักสูตร New Normal Leaderships (ผู้นำหลากสไตล์สำหรับอนาคตหลังโควิด) และ Brain-Based EI Leadership Program (ผู้นำทางปัญญาและอารมณ์) เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำทุกระดับด้วยกระบวนการโค้ช

 

นอกเหนือจากความสามารถด้านการโค้ชแล้ว โค้ช SmartKid ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Culture of Coaching) ควบคู่กับวัฒนธรรมความปลอดภัย (Culture of Safety) และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยมาตรฐานสากล (International Risk Management) ให้กับอีกหลากหลายองค์กรทั่วประเทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Positions)
 • ผู้ก่อตั้ง บริษัท สมาร์ทโค้ชอินเทลลิเจนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • Professional Certified Coach (PCC), International Coach Federation
 • Executive & Leader Coach บนพื้นฐานหลักการทำงานของสมอง (Brain-based coach)
 • Senior Advisor สถาบันโค้ชไทย (Thailand Coaching Institute)
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์ (Assistant Chief Medical Officer) รพ. กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ และกลุ่ม 1
 • ผู้อำนวยการ BDMS Simulation Center บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคสมองและระบบประสาท และผู้เชี่ยวชาญการแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมอง จาก The Hospital for Sick Children, Toronto ประเทศแคนาดา
 • อาจารย์พิเศษคลื่นไฟฟ้าสมอง หน่วยระบบประสาท ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษคลื่นไฟฟ้าสมอง กองอายุรกรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
การศึกษา (Education)
 • เกียรติบัตรโครงการพัฒนาผู้บริหาร Advance Management Program โดยบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เกียรติบัตรกุมารแพทย์ ระบบประสาทวิทยา และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการอ่านและแปลผลคลื่นไฟฟ้าสมองจาก The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Canada
 • อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารประสาทวิทยา แพทยสมาคม ประเทศไทย
 • เกียรติบัตร OHSU-BDMS Simulation Facilitator Training Program (Advanced Level), Oregon Health & Science University (OHSU), Portland, Oregon, USA.
เกียรติบัตรการโค้ช (Coaching Certification)
 • Professional Certified Coach (PCC), ICF (2019)
 • Certificate in Positive Psychology Coaching (2019)
 • Certificate in Holistic Life, Career & Executive Coach Training, ACTP, ICF (2018)
 • Associate Certified Coach (ACC), ICF (2016)
 • Certificate in Executive and Leadership Coaching, ICF (2016)
 • Certificate in Group and Team Coaching, ICF (2016)
 • Certificate in Brain-Based Coaching, ICF (2016)
 • Professional Coach Certification Program (PCCP), ICF (2015)
ผู้ก่อตั้งโครงการและหลักสูตร (Curriculum Developer)
 • CERTIFICATE IN LEADER / MANAGER AS COACH (2-day-course) รับรองหลักสูตรจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
 • SMART LEADERSHIP: ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหา
 • STOP WORKPLACE DRAMA: สยบดราม่าในองค์กร (ผู้ริเริ่มคนแรกในประเทศไทย)
 • SMART FEEDBACK FOR SMART LEADER: การให้คำติชม เพื่อสร้างการตระหนักรู้และแรงบันดาลใจ
 • BRAIN-BASED LEADERSHIP & LEADERKIDs COACHING: การโค้ชผู้นำ (เด็กและผู้ใหญ่) บนพื้นฐานหลักการทำงานของสมอง
 • SMART KID TALENT BRAIN: ไขความลับสมอง เพื่อค้นหาพรสวรรค์ลูกรัก
 • CHILD HEALTH COACHING: สื่อสารอย่างไร ได้ใจพ่อแม่ (สำหรับแพทย์ พยาบาล ครู และผู้ทำงานเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว)
 • ART OF EFFECTIVE COMMUNICATION: ได้ใจนาย ชนะใจลูกน้อง ด้วยศิลปะการสื่อสาร
 • ACTIVE LISTENING: อ่านความคิดผ่านการฟังเชิงลึก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน
 • อ่านความคิด พิชิตใจลูกค้า ด้วยสมองคิดบวก
 • SMART WORK HAPPY LIFE: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อสมดุลแห่งการใช้ชีวิต
 • HAPPY BRAIN HAPPY WORKPLACE: งานสำเร็จและสนุกด้วยการบริหารสมอง
 • HAPPY BRAIN HAPPY LIFE: สมองสร้างสุขเพื่อชีวิตคิดบวก
 • SUCCESSFUL FOLLOWER: ผู้ตามที่นำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 • COACHING FOR PHYSICIAN LEADERSHIP: การโค้ชสำหรับแพทย์ผู้บริหาร
 • 5 KEY SUCCESS FACTORS FOR QUALITY IMPROVEMENT IN HEALTHCARE
ประสบการณ์ผู้บริหาร (Executive Experiences)
 • ASIA-PACIFIC ADVISORY BOARD, UpToDate™ INC. (2015-2016)
 • Consultant, Total Quality & Cost Improvement (TQCI), Bangkok Hospital Headquarters and Group 1
 • Leader and Advisor of Clinical Quality Audit, Bangkok Dusit Medical Services Public Co., Ltd.
 • Advisor, International Patient Safety Goals IPSGs) & Social Media Management, Bangkok Hospital Headquarters and Group 1
 • President, Staff Association of Bangkok Hospital Headquarters (2013 - 2015)
ประสบการณ์โค้ช/วิทยากร (Coach & Trainer Experiences)
 • Guest speaker, Creating Coaching Culture, Thailand Coaching Forum 2015
 • Guest speaker, การพัฒนาภาวะผู้นำระดับสูงเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน, Thailand Leadership Forum 2016
 • เจ้าของหลักสูตร “STOP WORKPLACE DRAMA: สยบดราม่าในองค์กร” จำนวน 18 รุ่น องค์กรชั้นนำทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2015
 • วิทยากร หลักสูตรพัฒนาผู้นำ หัวข้อ Coach Sharing, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • วิทยากร โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • วิทยากร อ่านความคิด พิชิตใจลูกค้า ด้วยสมองคิดบวก สำหรับพนักงานขาย 8 รุ่น จำนวน 220 ท่าน, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากร งานสำเร็จและสนุกด้วยการบริหารสมอง (Brain-based Happy Workplace) บริษัท มิตรผล พัฒนา จำกัด
 • วิทยากร Smart Leadership โครงการพัฒนาผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • Program Director & Instructor หลักสูตร BDMS Manager as Coach & Team coaching 19 รุ่น (600 ท่าน) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรพิเศษ Brain-based Coaching และ การโค้ชสมองเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน, สถาบันโค้ชไทย
 • วิทยากร Smart Leadership โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครั้งที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ไวท์ไลน์กรุ๊ป จำกัด
 • Art of Effective Communication for Smart Leader: สื่อสารอย่างมีศิลปะตามแบบฉบับผู้นำยุคใหม่ บริษัท โมดูล่าร์คอมพาวด์ จำกัด
 • The Power of Self Coaching ชมรมเกื้อกูลกัน
 • Guest speaker “Coaching เหรียญอีกด้านของ Root Cause Analysis” งานประชุมวิชาการ HA National Forum 2017 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน)
 • Guest speaker “Smart Leadership 4.0: ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0” งานประชุมวิชาการ HA National Forum 2018 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน)
 • Guest speaker “โค้ชสมองสู่นวัตกรรมทางความคิด” งานประชุมวิชาการ HA National Forum 2018 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์การมหาชน)
 • วิทยากรกระบวนการ Coaching Café (หลักการ World Café) หัวข้อ “เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนชีวิต คิดแบบโค้ช” จัดโดยสถาบันโค้ชไทย
 • โครงการโค้ชจิตอาสาเพื่อสังคมไทย “ครูใต้หัวใจโค้ช 2016” จัดโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันโค้ชไทย
 • โครงการโค้ชจิตอาสาเพื่อสังคมไทย “ Teacher as Coach เพื่ออนาคตนักเรียนอาชีวะสามจังหวัดชายแดนใต้ 2017” จัดโดย บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)