หลักสูตรของเรา
9
Coaching for Physician Leadership
การใช้กระบวนการโค้ชในทางการแพทย์
ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม