บทความ

หลักการสร้างคำถามทรงพลัง เพื่อกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ โดยใช้ Choose Your Focus Model 

 

 

หลักการสร้างคำถามทรงพลัง เพื่อกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ
โดยใช้ Choose Your Focus Model (ของ David Rock) ให้สอดคล้องกับทิศทางของG.R.O.W. Model ดังนี้
1. การโค้ชเริ่มต้นที่ Goal (G) & Reality (R) –> ให้เน้นคำถามหมวด Vision เพื่อช่วยให้โค้ชชี่สามารถสร้าง SMART Goal จนกระทั่งเห็นภาพแห่งความสำเร็จที่ชัดเจนมากที่สุด
2. เมื่อเดินทางมาถึง Option (O) –> จึงใช้คำถามหมวด Planning เพื่อให้ได้ทางเลือกที่ส่งผลสูงสุดในการนำไปสู่เป้าหมาย
3. เมื่อถึง Will/Way forward (W) –> จึงมุ่งถามมาที่ Detail เพื่อลงรายละเอียดของ actions ให้ได้มากที่สุด
จึงจะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและเกิดความมุ่งมั่นในการลงมือทำ actions ต่างๆ เหล่านั้น
• การสร้างคำถามที่ช่วยกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์ จะไม่ใช้คำถามที่ไปแตะปัญหาและดราม่า (คืออารมณ์เชิงลบ) เพราะเมื่อใดก็ตามที่ #คำถามที่แตะปัญหาก็จะได้คำตอบเป็นปัญหา #เมื่อถามแตะอารมณ์เชิงลบก็จะได้คำตอบเป็นอารมณ์เชิงลบ ทำให้ความคิดของโค้ชชี่ห่างไกลจากเป้าหมายออกไปเรื่อยๆ !!
‼️PITFALLs:
1. เป้าหมายต้องชัดเจนก่อน (SMART Goal) จึงค่อยถามว่ามีทางเลือกหรือหนทางใดที่จะไปสู่เป้าหมายได้ คนส่วนมากใจร้อน ชอบลัดขั้นตอนไปถามทางเลือกก่อน ทั้งที่เป้าหมายยังไม่ชัดเจน สุดท้ายต้องเสียเวลาวนกลับมาถามตัวเองว่าเป้าหมายคืออะไรกันแน่?
เมื่อเป้าหมายชัดเจนแล้ว ทางเลือกที่คิดได้จะแม่นยำขึ้น และเป็นวิธีทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายได้มากขึ้นกว่าวิธีเดิมๆที่เคยคิดไว้
2. อย่าถามลงรายละเอียด (Details) เมื่อยังไม่ถึงเวลาที่ต้องลงรายละเอียด
จะถามรายละเอียดก็ต่อเมื่อได้ Option ที่ชัดเจนแล้วเท่านั้น!!

 

view 0
นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid)

นายแพทย์มนตรี แสงภัทราชัย (โค้ช SmartKid)

Professional Certified Coach (PCC), ICF
Executive & Leader Coach
Brain-based Coach